جهت امضاء بیانیه #نه_به_جمهوری_اسلامی بر روی دکمه زیر کلیک کنید