بیانیه مشترک ۱۲ سازمان سیاسی

تحت عنوان « پيمان نوين»، ساعاتى پيش رو به همه ملت ايران در درونمرز و برونمرز، مرحله ای مهم و سرنوشت ساز از نبرد در راه آزادسازی و بازپس گيری کشورمان ايران را، آغاز نمود.

0
183
حزب مشروطه ایران
بیانیه مشترک ۱۲ سازمان سیاسی در پشتیبانی از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی

پیام شاهزاده رضا پهلوی

تحت عنوان « پیمان نوین»، ساعاتى پیش رو به همه ملت ایران در درونمرز و برونمرز، مرحله ای مهم و سرنوشت ساز از نبرد در راه آزادسازی و بازپس گیری کشورمان ایران را، آغاز نمود.
در این پیمان نامه ملی، شاهزاده از همگی مردم ایران درخواست نمودند تا در فرایند خطیر پیش رو مشارکت نموده و از انجام وظیفه ملی خویش کوچکترین گامی بازپس ننشینند.
بویژه پافشاری ایشان بر اصل تقسیم مسئولیت کاری و مدیریتى از یکسوی و صداقت در همکاری و همیاری از سوی دیگر، در درون پیام بخشی مرکزی و سرنوشت ساز را دربرمی گیرد.
ما سازمان ها، در تحکیم و تحقق این پیمان نامه شریف ملی، به طور کامل  و وظیفه شناسی از شاهزاده رضا پهلوى پشتیبانی کرده و دست همیاری را بسوی همه نیروهای دمکرات و سکولار و معتقد به عبور از رژیم ددمنش جمهورى اسلامى و حفظ یگانگی ملت ایران دراز می نمائیم.

باشد که همه ما دوشادوش یکدیگر در این امر مهم با هم هم پیمان شویم.

سازمان های امضا کننده به ترتیب الفبا:
ائتلاف پیروان کوروش
انجمن نگهبانان پرچم شیر و خورشید
جنبش زنان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
سازمان دوستداران ایران زمین
سازمان زنان آریزونا
سازمان سرباز وطن
سازمان نگهبانان ایران جاوید
سازمان یگانگی ملی ایران
کمپین دادخواهی
گروه وحدت ملی ایرانیان مقیم اروپا
نمادملی ایران