رضا پهلوی در طرح پیمان نوین خود موضوع سلطنت را مسکوت گذاشت

0
69

رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، روز دوشنبه ۷ مهر، ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت ایران، پیامی ویدئویی منتشر کرد که در آن بر لزوم گذار از جمهوری اسلامی تأکید کرد.

رضا پهلوی نیروهای دموکراسی‌خواه را فراخواند که با هم متحد شوند. او آینده مطلوب را در گرو تشکیل نظامی دانست که در آن حاکمیت با مردم باشد. او ارتش و بدنه سپاه و بسیج را فراخواند که در کنار مردم بایستند. او خواهان اعتصاب و اعتراضات مدنی شد.

در بیانیه‌ای که رضا پهلوی خواند اشاره‌ای به فشار تحریمی و نقش قدرت‌های خارجی در گذار مورد نظر او وجود نداشت.

او از بازپس‌گیری کشور صحبت کرد، اما درباره بازپس‌گیری قدرت و احیای سلطنت پهلوی حرفی نزد.

بیانیه از کلیات فراتر نرفت و به نقش خود شاهزاده، سازمان‌های هوادارش و اقدام‌های عملی آنها اشاره‌ای نکرد.

در تلویزیون ایران‌اینترنشنال که ویدئوی “پیمان نوین” را پخش کرد، شهریار آهی، همراه قدیمی رضا پهلوی، و سخنگوی تشکل موسوم به “شورای مدیریت گذار” مفسر سخنان شاهزاده بود. او از این بیانیه تمجید کرد.