مذاکره با سرکردگان رژیم و مصونیت دادن به آنها و حتا شریک کردن آنها در نظام آینده ایران!

0
86
حزب پان ایرانیست
برگزفته از کانال تلگرام حزب پان ایرانیست

مهیار ایرانپور

آنچه امروز قاسم شعله سعدی می گوید همان است که پیش از او اکبر گنجی نیز می گفت!

ولی آیا خواست خانواده های قربانیان و غارت شدگان این چهار دهه نیز همین است؟

آیا این افراد اعتقادی به نظر مردم و عدالت و جبران خسارات دارند؟

چرا تا ملت حرکتی می کند و یا شاهزاده پیامی صادر می کند سر و کله این افراد پیدا می شود؟

چگونه است که این افراد از قضا همگی به شاهزاده و پهلویسم آلرژی دارند یا نهایتاً وی را فقط در حد یک محلل به سود خود می خواهند؟

چگونه است که یک فعال پادشاهی خواه و یا یک عضو حزب پان ایرانیست صرفاً بخاطر عضویت و کامنت گذاشتن در یک گروه در فضای مجازی بی سر و صدا احضار و بازداشت و محاکمه و محبوس و خاموش می شود و یا حتا در زندان جان می بازد ولی چنین افرادی با تأمین مالی کافی بعنوان زندانی سیاسی و فعال و سیاستمدار و کارشناس و مهمان و …. سر از تلویزیونها و محافل سیاسی خارج کشور در میآورند؟

چگونه است که لبه تیز حمله این افراد فقط رو به ولی فقیه و بخش اسلامی رژیم است و همواره در حال حفظ و تطهیر بخش جمهوری رژیم هستند؟

البته طبیعی است که کادر سابق کمیته و سپاه و اطلاعات و دادستانی انقلاب و نمایندگی مجلس و … چنین خواسته هایی داشته باشند ولی چه کسی به این افراد اجازه داده از طرف ملت ایران حرف بزنند و ببخشند و فراموش کنند و مصونیت و سهم بدهند؟

و دهها پرسش دیگر که تا جریان منحط و منحوس پنجاه و هفتی با همه ریشه ها و شاخه های آن بر ایران چنگ انداخته است و هر از گاهی یک صادراتی و سلبریتی و شومن و کوتوله سیاسی به صحنه روانه می کند باید پرسید و علت ظهور هر کدام را جداگانه بررسی کرد تا بار دیگر ملتمان را به بیراهه و بن بست نبرند.

مهیار ایرانپور
٢٣ آذر ۱٣٩٩