پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد کمپین #نه_به_جمهوری_اسلامی

0
203

شاهزاده رضا پهلوی در یک پیام ویدئویی حمایت خود را از حرکت مردمی #نه_به_جمهوری_اسلامی اعلام کردند

نه به تبعیض و بی عدالتی

نه به زور و اجبار

نه به فساد و دزدی

نه به سرکوب و کشتار

نه به تاریکی و تباهی

نه به سکوت و بی تفاوتی

نه به صندوقهای انتخابات قلابی

و #نه_به_جمهوری_اسلامی